In het tweede jaar van de opleiding wordt door praktijkgerichte en begeleide oefeningen verder ingegaan op de samenwerking met studenten van de andere vakklassen. De technische en inhoudelijke kennis wordt ontwikkeld en er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking en communicatie. Studenten van de vakklas cinematography volgen samen met studenten van de andere vakklassen, theorielessen. 

Het studiejaar bestaat grofweg uit twee semesters:

Het 1e semester is van eind augustus tot aan de kerstvakantie.
Er worden drie kleine gemeenschappelijke oefeningen gerealiseerd: de studio fictie oefening (SFO) en de korte documentaire oefeningen 1 en 2. In de aanloop naar de gemeenschappelijke oefeningen vinden er lessen en workshops plaats ter voorbereiding op die oefeningen. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende workshops.

Het 2e semester startna de kerstvakantie en loopt door tot aan de zomervakantie. Dan staan de locatie fictie oefening (LFO) en de derde documentaireoefening (KDO 3) op het programma.

Delen