programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • film in context jaar 2  7 EC
  onderzoeken van de betekenis en de werking van filmgenres, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst).

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

 • digitale cameratechniek   3 EC
  wat moet je weten van videotechniek en hoe de verschillende digitale filmcamera’s werken
 • licht op locatie   2 EC
  hoe licht je een set uit op locatie? 
 • decoupage fictie 1   2 EC
  basismanieren en -invalshoeken
 • cameratest en focus I   1 EC
  wat wordt er van een camera assistent verwacht?
 • workshop grip   1 EC
  hoe en wanneer grip apparatuur gebruiken?
 • découpage fictie II   2 EC
  basismanieren en -invalshoeken
 • cameratest en focus II   1 EC
  wat wordt er van een camera assistent verwacht?
 • beeldvorming 1   2 EC
  hoe kun je de vertellende elementen in een beeld bewust gebruiken; maak een foto geïnspireerd door de schilder Vermeer
 • 16 mm  2 EC
  leren werken met een 16 mm camera en inleggen van 16 mm filmmateriaal
 • decoupage docu 1  1 EC
  hoe communiceren documentaire regisseurs en cameramensen met elkaar op de set?  
 • zwart-wit en enkel brandpunt   1 EC
  wat gebeurt er als je in zwart-wit opneemt en maar de beschikking hebt over één brandpunt?
 • nachtlicht op locatie   3 EC
  hoe licht je een nachtsituatie uit?
 • beeldvorming 2   2 EC
  hoe kun je de vertellende elementen in een beeld bewust gebruiken; maak een foto geïnspireerd door de schilder Edward Hopper
 • beeldvorming 3  3 EC
  onderzoek naar licht en schaduw – denken vanuit donker

4. festivals en excursies

Delen