hoe licht je een nachtsituatie uit?

algemene typering en inhoud
Naar aanleiding van de ervaringen tijdens voorgaande oefeningen volgt een verdieping van wat reeds in eerdere workshops is behandeld. De opgedane kennis wordt in praktijk gebracht in een aantal fictieve situaties. De workshop vindt op locatie en buiten de gangbare lesuren (in de avond) plaats.
De studenten worden in deze workshop wederom beoordeeld op het omgaan met de veiligheid m.b.t. elektrische installaties volgens de VOP-LS cursus uit het eerste jaar. Daarnaast wordt de techniek van de camera nogmaals behandeld met betrekking tot de uitgevoerde lichtopdracht.

leerdoel
Na afloop van dit programmaonderdeel:

  • kan de student nachtsituaties op locatie uitlichten. 
  • kan de student technisch en logistiek een overzichtelijke locatie van elektrisch vermogen voorzien.
  • heeft de student laten zien dat hij in de praktijk veilig kan werken volgens de VOP-LS
  • kan de student een zekere vorm van licht continuiteit bereiken

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
werkcolleges binnen en buiten de academie

contacttijd
56 uur

docenten
Raymond Grégoire en gastdocenten

toets
verslag

beoordeling:

  • actieve participatie
  • voldoende voor het werken volgens de VOP-LS
  • voldoende voor het verslag(O/V)

studiebelasting
3 EC  (84 uur)

Delen