basismanieren en -invalshoeken

voor wie
Studenten regie fictie en cinematography

algemene typering en inhoud
Hoe vertel je je verhaal zo goed mogelijk in beelden? In de lessen decoupage fictie 1 wordt door middel van theorie en praktijkoefeningen getoond op welke verschillende manieren en vanuit welke invalshoeken je scènes kunt decouperen en welke consequenties dat heeft voor je vertelling. Aan bod komen onder meer verschillende begrippen zoals klassieke decoupage, subjectieve, objectieve en associatieve vertelling.

leerdoel
Na afloop:

  • heeft de student ervaring opgedaan in het gebruik van mise-en-scène en decoupage als middel om het filmverhaal zo optimaal mogelijk te vertellen
  • kan de student het effect van verschillende decoupagestijlen op een scène benoemen

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

onderwijsvorm
werkcollege met praktijkopdrachten

docent
gastdocent regie

toetsvorm
praktijkopdrachten

beoordeling
- een voldoende voor de praktijopdrachten

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen