algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met enkel de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische, inhoudelijke en creatieve vaardigheden. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm
'hands-on' werkcolleges en zelfwerkzaamheid aan de hand van opdrachten

programma
Het specialisatieprogramma omvat zes blokken met een eigen typering en inhoud. Door de blokken heen zijn er bovendien lessen en activiteiten rond filosofie, communicatie en artistiek leiderschap. 
•    specialisatie 1: introductie
•    specialisatie 2: zelfportret
•    specialisatie 3: verhaal van een plek
•    specialisatie 4: scenarioanalyse en beelddramaturgie
•    specialisatie 5: spelregie
•    specialisatie 6: van idee naar verhaal & de kracht van obstructie
•    leerlijn communicatie & artistiek leiderschap
•    leerlijn filosofie
•    leerlijn research

toets
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Annemiek van der Zanden en Danyael Sugawara.

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatie 6 toegekend indien:
•    minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
•    de eindresultaten van specialisatie 3, 4, 5, 6 staan op Kaltura
•    voldoende beoordeling voor de competenties

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen