participeren in de professionele beroepspraktijk

algemene typering en inhoud
Stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding waarin de studenten niet binnen de academie maar in de beroepspraktijk oefenen en leren. De stage is voor veel studenten bovendien belangrijk omdat die toegang kan verschaffen tot betaald werk na de opleiding
De student kan met de keuze voor een bepaalde stageplaats zelf veel richting geven aan het leerproces.
Daardoor krijgen ze extra mogelijkheden om meer over het vak en zichzelf te leren en te ondervinden wat ze in de praktijk waard zijn.

De stageplaats en de inhoud van de stage moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarom maakt de student vooraf een stageplan dat door de studieleider of hoofddocent goedgekeurd moet worden. Na de stage schrijft de student een stageverslag. De student doet er goed aan gedurende de stage een logboek bij te houden.

algemene stagedoelen
De student:
•    laat zien dat hij/zij in de relevante beroepspraktijk adequaat kan functioneren;
•    kan inzicht in de verschillen tussen de Filmacademie en de beroepspraktijk formuleren; 
•    kan reflecteren op het eigen ‘professioneel’ handelen;
•    (samen)werken in een bedrijfscultuur en daarmee het professionele netwerk verder uitbreiden; 
•    kan zich eventueel verdiepen in een bepaald aspect van het vakgebied.

competenties
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm
praktijkleren

wanneer
Afhankelijk van de afstudeerrichting loopt een student stage in het tweede, derde en/of het vierde studiejaar. De precieze periode is afhankelijk van de geroosterde lessen en workshops en van de planning van de projecten waaraan de student meewerkt. 
Studenten die hun stage (deels) gedurende de zomervakantieperiode uitvoeren, doen er goed aan ervoor te zorgen dat ze een (korte) vakantie kunnen nemen vóór het nieuwe schooljaar zodat ze uitgerust kunnen beginnen.

goedkeuring van de stage
Studenten mogen pas met hun stage beginnen als: 

 • de studieleider of hoofddocent het stageplan heeft goedgekeurd (aanvraagprocedure)
 • als de stageovereenkomst met het stagebiedende bedrijf of instelling door alle partijen is ondertekend
  (Studenten wordt nadrukkelijk afgeraden een contract met een bedrijf of instelling te (laten) ondertekenen vóórdat hun stageplan is goedgekeurd.)

stagevergoeding

begeleiding

 • vanuit de Filmacademie: de studieleider of een docent
 • binnen de stagebiedende organisatie: de stagebegeleider

toets

 • eindoordeel over het functioneren van de student door stagebegeleider (formulier)
 • stageverslag
 • eindgesprek met de studieleider of begeleidende docent (als daar aanleiding toe is)

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend door de studieleider indien:

 • aan de formele vereisten is voldaan (bv aantal uren, oordeel stagebegeleider is binnen, evt. eindgesprek gehad, e.d. )
 • voldoende voor het functioneren tijdens de stage
 • voldoende voor het stageverslag

studiebelasting
Verschilt per afstudeerrichting en is te vinden in het betreffende programmaoverzicht.

stage bij VFX&IM

wanneer
Je loopt stage vanaf ongeveer half mei in het derde jaar tot en met september in het vierde jaar. Wenselijk is dat één stage adres wordt gekozen. Eventueel is het ook mogelijk twee adressen te kiezen. Dit dient in overleg te gaan met de studieleider.
De stageperiode loopt door in het vierde jaar en wordt in dat jaar afgerond met een stageverslag en een zelfreflectie op deze stageperiode in verband met de eigen gestelde leerdoelen.

stagebegeleider
Annet Saatrübe en Kasper Oerlemans.

toets
stage-/zelfreflectieverslag 

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend door de studieleider indien:

 • aan de formele vereisten is voldaan (aantal uren e.d. ) (dit geldt voor het derde jaar)
 • voldoende voor het functioneren tijdens de stage (dit geldt voor het vierde jaar)
 • voldoende voor het stageverslag (dit geldt voor het vierde jaar)

studiebelasting
18 EC in het derde jaar (504 uur)
2 EC in het vierde jaar (56 uur)

Delen