introductie technische en inhoudelijk vaardigheden en onderzoeken geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een vijftal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm 
'hands-on' werkcolleges en zelfwerkzaamheid aan de hand van opdrachten  

programma

toets
Integrale beoordeling van de competenties op basis van de resultaten en zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma. Daarbij worden eerdere oordelen over (tussen)producten integraal meegewogen.

beoordelaars
Faye de Wilde, gastdocenten en René van Uffelen (studieleider)

beoordeling
De studiepunten worden toegekend als alle specialisaties zijn afgerond:

  • 100% aanwezigheid en voldoende actieve participatie
  • voldoende beoordeling voor de oefeningen

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen