Naar inhoud

Studiegids

Archief
 

productionele informatie

Op de Filmacademie gelden voor de oefeningen en producties algemene voorwaarden. Hiernaast zijn er projectgebonden voorwaarden (afhankelijk van het project) en vakklas specifieke voorwaarden. De laatste zijn bekend bij de desbetreffende vakklas. 

Docenten en medewerkers gaan ervan uit dat studenten zich houden aan de uitgangspunten en richtlijnen, zoals opgesteld door de Filmacademie en dat alle projecten derhalve gerealiseerd worden in het daarvoor overeengekomen traject. Alle projecten die op de academie geproduceerd worden, zijn vastgelegd in een jaarplanning.

Het is belangrijk te weten dat studieleiders, na overleg, indien gestelde voorwaarden niet zijn nagekomen, het recht hebben een project stil te leggen of te beëindigen of een crewlid te vervangen.

Neem contact op met de studieleider of coördinator van je vakklas als voorwaarden of protocollen niet duidelijk zijn.

Delen