Naar inhoud

Studiegids

Archief
 

propedeuse

Aan het begin van de opleiding, in het eerste jaar, kent het onderwijsprogramma enkele belangrijke uitgangspunten:

● het onderwijs is hoofdzakelijk algemeen van aard, dat wil zeggen het onderwijs is niet-specialistisch maar breed opgezet, en is gericht op alle studenten in de propedeuse. Daarnaast is er ook ruimte voor specialisatie: naast algemene lessen zijn er blokken in het programma opgenomen, waarin je binnen je eigen vakklas onderwijs volgt;

● de propedeuse wil de studenten een stevige algemene basis en een overzicht over het filmvak verschaffen;

● het eerste jaar kent een overwegend horizontale opbouw, dat wil zeggen bepaalde onderwijsonderdelen worden in geconcentreerde periodes aangeboden;

● praktische oefeningen spelen in de propedeuse een belangrijke rol.

Studieleider propedeuse is Ernie Tee, die tevens als docent Filmgeschiedenis en Filmanalyse aan de academie verbonden is. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het onderwijs in de propedeuse.

Ernie Tee
Kantoor 4.12
Telefoon: 020 527 7396
E-mail: ernie.tee@ahk.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van alle eerstejaars praktijkoefeningen is Rozemarijn in ’t Veld (coördinator propedeuse). Bij haar kun je terecht voor alle zaken van logistieke en organisatorische aard.

Rozemarijn in ‘t Veld
Onderwijsbureau 3.18
E-mail: rozemarijn.intveld@ahk.nl
Aanwezig: maandag en woensdag

 

Voor alle eerstejaars studenten zijn met name de volgende onderwerpen uit deze studiegids van het hoogste belang:
● het onderwijsprogramma
● specialisaties
● studiecredits en behalen propedeuse
● toelatingseisen tot de studierichting
● de onderwijs- en examenregeling

Delen