programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • film in context jaar 2  7 EC
  onderzoeken van de betekenis en de werking van filmgenres, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

 • spelregie A  3 EC
  voorbereiding SFO
 • découpage fictie A  2 EC
  voorbereiding SFO
 • dialoog   6 EC
  workshop david Lammers
 • montageanalyse   1 EC
  analyse van de resultaten van de Studio Fictie Oefening (SFO) en Locatie Fictie Oefening (LFO)
 • vormgeving   1 EC
  onderzoeken en herkennen van je eigen stijl als filmmaker
 • découpage fictie B - Ruigoord   3 EC
  verdiepende module decoupage door middel van theorie en praktijk
 • signatuur 1   1 EC
  over tijd, ritme, montage en 'eigen signatuur'
 • escalatie   5 EC
  hoe een onschuldige opmerking of handeling uit de hand loopt, escaleert tot een conflict
 • petproject   3 EC
  vind je eigen stem en signatuur
 • kadrage   1 EC
  verdiepende module decoupage
 • structuur   3 EC
  hoe geef je als regisseur structuur aan je voorbereiding?
 • geluid en dramaturgie   1 EC
  hoe gebruik je de wereld buiten het kader? Hoe gebruik je geluid hierbij als een dramatugische middel?
 • mise-en-scene   2 EC
  de ordening van en de bewegingen van de acteurs in het beeld
Delen