4. Ambachtelijk vermogen

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om het brede scala aan disciplinegebonden instrumentele en ambachtelijke kennis & kunde, effectief en efficiënt toe te passen in de vervaardiging van audiovisuele en cinematografische producties.

Algemene gedragsindicatoren

 • maakt aantoonbaar gebruik van kennis van vereisten, kenmerken en mogelijkheden voor de cinematografische vormgeving binnen de verschillende, ontwikkelende, media
 • maakt aantoonbaar gebruik van vereisten, kenmerken en mogelijkheden voor het vertellen van een verhaal via cinematografische audiovisuele middelen
 • analyseert audiovisuele producten en processen en maakt daarbij gebruik van kennis van de film- en kunstgeschiedenis

Specifieke gedragsindicatoren

 • analyseert een plan van aanpak of scenario om een inhoudsvol geluidsconcept te creëren
 • vertaalt de inhoud van het geluidsconcept in productie-eisen voor wat betreft benodigde apparatuur en programmatuur tijdens geluidsopname, geluidsmontage en mixage
 • stelt vanuit de inhoud van het geluidsconcept eisen aan de representatieve, dramaturgische, akoestische en technische aspecten van het op te nemen geluid, zodanig dat:
  - het geluid dat wordt opgenomen representatief is voor de scènes
  - de dramatische functie van het opgenomen geluid wordt ondersteund door een geschikte keuze van microfoon(s) en microfoon- en opnametechniek(en)
  - de akoestische eigenschappen van het opgenomen geluid de dramatische intentie(s) ondersteunen
  - de technische kwaliteit van het opgenomen geluid vodoet aan de hoogst gangbare (inter)nationale normen
  - het geluid aan adequate eisen van continuïteit voldoet
 • beoordeelt studio(s) en/of locatie(s) op geschiktheid van akoestiek en geluidsomgeving
 • heeft een grote bedieningsvaardigheid van geluidsapparatuur voor geluidsopname in mono, stereo, surround en multi channel
 • beoordeelt het geluidsmateriaal op functionaliteit en bruikbaarheid t.a.v. stoorsignalen en representatieve,  dramatische, akoestische en technische eigenschappen via toepasselijke afluistering, en neemt beslissingen over het aanpassen van de omstandigheden en/of de inzet van extra apparatuur om te zorgen voor de best mogelijke geluidsopname
 • zorgt voor zo compleet mogelijk direct geluid, inclusief benodigde wildjes, atmosferen, effecten, setnoises e.d., met een gedegen en overdraagbare administratie
 • levert het geluidsmateriaal voor de beeldmontage aan in een vooraf met de editor overeengekomen formaat, inclusief toepasselijke geluidsrapporten
 • onderhoudt contact met de beeldmontage ten behoeve van de geluidsvormgeving tijdens de beeldmontage
 • heeft een grote bedieningsvaardigheid van  geluidsapparatuur voor geluidsmontage en mixage in mono, stereo, LCR, Dolby Stereo en 5.1 surround
 • bewaakt de technische en inhoudelijke kwaliteit van het geluid tijdens het gehele postproductieproces
 • draagt zorg voor de totstandkoming of verwerving van andere geluiden dan die via setopname, voor gebruik tijdens de beeldmontage of verwerking tijdens de geluidsmontage
 • baseert de geluidsmontage op het bestaande geluidsconcept en past dit concept, waar nodig, aan in overleg met regisseur, editor en producent
 • duidt de beeldmontage vanuit inhoudelijke, dramatische en gevoelsmatige aspecten en weet aan de hand daarvan inhoudelijk/creatieve beslissingen te nemen voor de geluidsmontage
 • beoordeelt het geluid tijdens de geluidsmontage op technische en inhoudelijke kwaliteit, inclusief functionaliteit en bruikbaarheid, en neemt waar nodig passende maatregelen
 • verdeelt en delegeert ‘deel’ (dialoog/nasynchronisatie/atmosferen/effecten/muziek/foley) montage taken en bewaakt het overzicht over het geheel van de geluidsmontage onderdelen
 • levert een technisch-inhoudelijk adequate dialoog (synchroon) montage, geschikt voor M&E mixage
 • neemt tijdens de geluidsmontage beargumenteerde beslissingen over geluidsopbouw, geluidsovergangen, continuïteit, ritme e.d., en verzorgt een overzichtelijke en overdraagbare geluidsmontagesessie, in overeenstemming met (inter)nationale normen en gericht op het gekozen uitbrengformaat
 • begeleidt de componist en eventuele medewerkers geluid op technische, inhoudelijke en creatieve gronden
 • verzorgt een mixagesessie die is gebaseerd op het uitbrengformaat en voldoet aan de (inter)nationale normen
 • maakt tijdens de mixage beargumenteerde keuzes voor wat betreft dynamiek, geluidsniveau’s, verstaanbaarheid en plaatsing en beweging in de ruimte, met inachtneming van het bestaande of eventueel aangepaste geluidsconcept en in overeenstemming met het gekozen uitbrengformaat
 • verzorgt de inhoudelijke vertaling van de mixage t.b.v. verschillende vertoningsformaten
 • zorgt voor een mixage die, afhankelijk van het uitbrengformaat, in overeenstemming is met de van toepassing zijnde (inter)nationale industrienorm(en)
 • verzorgt de oplevering van mixages en deelmixages volgens (inter)nationale opleveringsnormen
Delen