programma


1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • algemene dramaturgie II  1 EC
  verdieping van begrippen en principes uit de klassieke dramaturgie en het belang van dramaturgie voor de verschillende vakdisciplines
 • filmanalyse II  2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres II  1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film- en literatuurlijst II  3 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 • praktische voorbereiding op de gemeenschappelijke oefeningen   - EC
  o.a. setdiscipline, scriptcontinuïteit, locatie zoeken, postproductie
 • praktijkblok 1   10 EC
  verzorg geluidsopname, L/C/R geluidsmontage en mixage bij de eerste serie gemeenschappelijke oefeningen
 • praktijkblok 2   10 EC
  verzorg stereo geluidsopname, L/C/R/S geluidsmontage en mixage bij de tweede serie gemeenschappelijke oefeningen

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

    THEORIE IN PRAKTIJK:

4. festivals:

 • keep an eye filmacademie festival  1 EC
  analyseren van eindexamenfilms, netwerken en verrichten van ondersteunende taken t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van het festival

5. individuele opdrachten / vrije punten:

Delen