introductie van het vak sound design

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de afdeling sound design en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische, ambachtelijke en inhoudelijke vaardigheden. Tijdens de specialisatie krijgen zowel de studenten als de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie en praktijkoefening vanuit opdrachten

Programma

toets
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van het functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Michel Schöpping, Jillis Molenaar, Giel van Geloven,  gastdocenten Cilia Erens en Bert Kraaijpoel en Ben Zijlstra (studieleider)

beoordeling
De studiepunten worden ná specialisatie 6 toegekend, voorwaarden voor toekenning: 

  • actieve participatie tijdens specialisatie 1 t/m 6
  • voldoende aanwezigheid (verwacht = 100%, minimaal = 90%)
  • voldoende beoordeling voor de competenties
  • participatie tijdens alle evaluaties en eindevaluatie specialisatie 6
  • aanwezig bij het studievoortgangsgesprek
  • aanwezig bij het integrale eindbeoordelingsgesprek

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen